دوئل | پایگاه معرفی وکلا

وکلا محترم با دوئل صفحه اختصاصی خود را ایجاد کنید | دوئل معرف شماست

خانه / تبلیغات در دوئل

تبلیغات در دوئل

تبلیغات در دوئل

 

تعرفه تبلیغات در تمام صفحات برای مدت یک ماه

تبلیغات بنر (۶۰*۲۳۴)

۱۰ هزار تومان

تبلیغات بنر (۲۴۰*۱۲۰)

۲۰ هزار تومان

تبلیغات متنی

۵ هزار تومان

تبلیغ در وکلای ویژه

۱۵ هزار تومان

متن و لینک تبلیغات مغایر با قوانین و مقررات کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران نباشد.

فرم سفارش تبلیغات