دوئل | پایگاه معرفی وکلا

وکلا محترم با دوئل صفحه اختصاصی خود را ایجاد کنید | دوئل معرف شماست

خانه / اخبار / بخشنامه ای در خصوص « محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا » ابلاغ شد.

بخشنامه ای در خصوص « محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا » ابلاغ شد.

رئیس قوه قضاییه، بخشنامه ای در خصوص « محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا » را به رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند. بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاهها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

0
+ = من ربات نیستم!