دوئل | پایگاه معرفی وکلا

وکلا محترم با دوئل صفحه اختصاصی خود را ایجاد کنید | دوئل معرف شماست

قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

متن کامل “ قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ” که در روزنامه رسمی روز ۲ آذر ۱۳۹۶ انتشار یافته، بدین شرح می باشد.

ادامه ی مطلب

قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

متن کامل “ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه ” که در روزنامه رسمی روز ۶ مهر ۱۳۹۶ انتشار یافته، بدین شرح می باشد.

ادامه ی مطلب

آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری

متن کامل “ آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ” که در روزنامه رسمی روز ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ انتشار یافته، بدین شرح می باشد.

ادامه ی مطلب

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با موضوع “ احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود ” در روزنامه رسمی ۹۶/۰۶/۱۴ منتشر شد.

ادامه ی مطلب