دوئل | پایگاه معرفی وکلا

وکلا محترم با دوئل صفحه اختصاصی خود را ایجاد کنید | دوئل معرف شماست

خانه / قوانین و مصوبات / قوانین / قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین

متن کامل “ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ” که در روزنامه رسمی روز ۲۰ دی ۱۳۹۶ انتشار یافته، بدین شرح می باشد.

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین

 

ماده واحده ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۲/۱۹ الحاق می‌شود:


تبصره ـ دولت مکلف است از همه قدس شریف به عنوان پایتخت همیشگی تمامی سرزمین فلسطین حمایت کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

0
+ = من ربات نیستم!