دوئل | پایگاه معرفی وکلا

وکلا محترم با دوئل صفحه اختصاصی خود را ایجاد کنید | دوئل معرف شماست

خانه / قوانین و مصوبات / بخشنامه ها و آیین نامه ها / آیین‌نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد

آیین‌نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد

متن کامل “ آیین‌نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد ” که در روزنامه رسمی روز ۲۰ دی ۱۳۹۶ انتشار یافته، بدین شرح می باشد.

آیین‌نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد

در اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی و وزارت دادگستری،‌ آیین‌نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد، به شرح مواد آتی است.

 مقدمه

به منظور ارائه خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه­های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه­ ها، مردم و همچنین در جهت تسهیل دسترسی به خدمات و جلوگیری از اطاله امور و کاهش ورودی پرونده­ها به دستگاه قضایی، گروه پزشکی معتمد تحت نظارت سازمان پزشکی قانونی کشور به شرح زیر تشکیل می‌گردد.

ماده۱ـ واژه ­ها و عبارات بکار رفته در این آیین­ نامه به شرح زیر است:

الف ـ سازمان: سازمان پزشکی قانونی؛

ب ـ هیأت عامل: هیات عامل سازمان؛

ج ـ پزشک معتمد: پزشکان و دارندگان مدرک PHD مرتبط، اعم از شاغل در سازمان و یا غیرشاغل که بر اساس این آیین­ نامه انتخاب می­گردند؛

د ـ گروه پزشکی معتمد: مجموعه پزشکان معتمد که تحت عنوان یک مؤسسه غیرتجاری طبق ضوابط ثبت شرکت­ها تأسیس و تحت نظارت سازمان انجام وظیفه می­ نمایند.

ماده۲ـ‌ تعیین اموری که در اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه به گروه پزشکی معتمد واگذار می‌شود، با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب رییس قوه قضاییه است.

ماده۳ـ به منظور تدوین و تصویب سیاست­ها و خط ­مشی اجرایی و نظارت بر حسن اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، هیأت عامل، به ریاست رییس سازمان یا قائم مقام وی تشکیل می‌گردد. هیات فوق مرکب از اشخاص زیر است:

ـ رییس سازمان و در غیاب ایشان قائم مقام سازمان؛

ـ نماینده دادستان کل کشور؛

ـ نماینده وزیر دادگستری؛

ـ معاون سازمان در امور پزشکی و آزمایشگاهی؛

ـ معاون سازمان در امور آموزشی و پژوهشی؛

ـ معاون سازمان در امور توسعه مدیریت و پشتیبانی؛

ـ مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان؛

ـ مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان؛

ـ رییس گروه پزشکی معتمد؛

تبصره۱ـ محل دبیرخانه و تشکیل جلسات هیأت، سازمان می­ باشد و جلسات با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت داشته و نظر اکثریت اعضاء حاضر معتبر است.

تبصره۲ـ رییس گروه پزشکی معتمد که از بین پزشکان گروه پزشکی معتمد توسط رئیس سازمان انتخاب می­ شود، به عنوان دبیر هیأت می­ باشد.

ماده۴ـ وظایف هیأت عامل به شرح زیر می­ باشد:

الف ـ تعیین شرایط احراز، صلاحیت، نحوه انتخاب و تعداد پزشکان معتمد موردنیاز در هر حوزه قضایی؛

ب ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین­ نامه و عملکرد گروه پزشکی معتمد؛

ج ـ پیشنهاد و تدوین دستـورالعمل­ها و شرایـط قراردادهـای موردنیاز که به تصویب رئیس سازمان می­ رسد؛

د ـ پیشنهاد واگذاری امور جدید به گروه پزشکی معتمد در حدود قانون و تعیین شرح وظایف پزشک معتمد؛

هـ ـ پیشنهاد میزان تعرفه خدمات مربوط، جهت تصویب به رییس قوه قضائیه؛

و ـ نظارت و بررسی عملکرد مالی سالانه گروه پزشکی معتمد؛

ماده۵ ـ گروه پزشکی معتمد عهده دار اجرای تصمیمات هیأت عامل و انجام وظایف محوله در اجرای این آیین‌نامه می‌باشد. اساسنامه موسسه گروه پزشکی معتمد و تغییرات آن باید به تأیید رییس سازمان برسد.

ماده۶ ـ این آیین‌نامه مشتمل بر ۶ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

0
+ = من ربات نیستم!